Seikai no Senki III / Banner Of the Stars III

Seikai no Senki III / Banner Of the Stars III

Japanese Staff:

Director: Yasuchika Nagaoka

Script: Yasuyuki Muto

Music: Katsuhisa Hattori

Character Design: Keisuke Watanabe

Art director: Hiroyuki Hasegawa

Chief Animation Director: Keisuke Watanabe

Original Novel: Hiroyuki Morioka

Sound director: Katsuyoshi Kobayashi

Theme Song Composition:
Katsuhisa Hattori (OP)
Megumi Wakakusa (ED)

Theme Song Performance: Emiko Shiratori (ED)

Visual Concept: Takami Akai

Japanese Cast:

Ayako Kawasumi as Lafiel
Yuka Imai as Jinto Lin
Akio Ohtsuka as Samson
Hisao Egawa as Paveryua
Ikue Ohtani as Serunai
Kaori Shimizu as Ekuryua
Miho Yamada as Atosuryua
Mitsuki Saiga as Sobashu

Animation Production: Sunrise